KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Mâkul Düşünce platformunda yazar olarak bulunmak belirli usul ve şekil kurallarına tabidir. Bu kurallar her kullanıcı için bağlayıcıdır.

A. İLKELER

- İfade özgürlüğü esastır.
- Dilin doğru ve anlaşılır bir biçimde kullanılması ön plandadır.
- Cinsiyet ayrımcılığı ve şiddete şevk eden her türlü ifade tasvip edilmez, yayınlanmasına izin verilmez.
- Ulusal ve Uluslararası hukuk mevzuatı kesin surette bağlayıcıdır.
- Nefret söylemi kabul edilemezdir.
- Sansasyonel, zayıf kaynaklı, doğrulanabilirliği zor olan içeriklerle algı yönetimine izin verilmez.
- Mesuliyet yazarındır prensibi hakimdir. Yazarlar yazmış veya yüklemiş oldukları içeriğin, yasal, hukuki, vicdani her türlü sorumluluğunu kabullenmiş sayılır.

 1. ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUATA AYKIRI İÇERİKLER PAYLAŞILAMAZ.

  Mâkul Düşünce Türkçe ve diğer dillerde içeriklerin mevcut bulunabileceği içeriğin kullanıcı tarafından meydana getirildiği bir sosyal ağdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan ceza kanunu ve diğer sair yasal düzenmelerde açıkça suç kabul edilen hiçbir içeriği paylaşamaz.

   
 2. NEFRET SÖYLEMİ, IRKÇILIK, CİNSİYET AYRIMI ve AYRIŞTIRICI KUTUPLAŞTIRICI İÇERİKLERİN PAYLAŞILMASINA MÜSAADE EDİLMEZ.

  Mâkul Düşünce platformunda her türlü konu, kurum veya kişi eleştirilebilir. Eleştiri ve düşünce özgürlüğünün sınırlarını evrensel değerler ve hukuk normları belirler. Sebebi her ne olursa olsun nefret söylemi, şiddete ve ötekileştirmeye zemin hazırlayıcı ırkçı söylemlerin paylaşılması, bu yönde art niyetli tartışmaların başlatılmasına, sürdürülmesi kurallarımızı ihlal eden bir davranıştır.

   
 3. MÜSTEHCEN, CİNSEL İÇERİKLİ İÇERİKLER PAYLAŞILAMAZ!

  Pornografik, ahlaki değerlere aykırı yazı, resim veya video paylaşılmasına hiçbir surette izin verilmez. Sadist, eril argo sözcükler de bu kapsamda ele alınır ve Mâkul Düşünce platformunda paylaşılamaz.
Seviyeli ve makul insanların meydana getirdiği bu güzel ailenin bir ferdi olmak istemez misiniz?
DUYURULAR